Categorieën
Cultuur Wetenschap

De rede valt binnen grenzen religie

Zou het niet behulpzaam zijn als christenen – vrijzinnig of niet –zich geëmancipeerd en toegewijd inzetten voor een meer impliciet of seculier jargon? Deze vraag stelt Ronald van den Oever zichzelf en anderen na het symposium Geloven in de media.

Categorieën
Cultuur

[Commentaar] Praten over geloven in de media blijft nodig

Het was voor een groot deel toch een bijeenkomst met een ‘christelijk kleurtje’. Veel christelijke media waren aanwezig bij het symposium Geloven in de media, terwijl de meeste ‘seculiere’ media blonken in afwezigheid. Toch is het goed dat het symposium gehouden werd en kan het een rol spelen in de dialoog met ‘on-‘ en andersgelovigen.

Categorieën
Cultuur

‘Een orthodoxe gelovige is fundamentalistisch’

Er is vaak onbegrip bij gelovigen over de manier waarop veel media over hen berichten. Voor met name seculiere media is het erg lastig om in de juiste vaktermen over religie te schrijven en religie ook op waarde te schatten. Om deze reden organiseerden de Christelijke Hogeschool in Ede, het Nederlands Dagblad en ISI Media het symposium Geloof in de media?! Bas Soetermans was erbij en deed verslag voor Vrijzinnig Evangelisch.