Categorieën
Wetenschap

[Commentaar] Bedreigingen abortus-ethici zijn altijd brug te ver

De morele status van een zuigeling is gelijkwaardig aan die van een foetus, betogen Alberto Giubilini en Francesca Minerva in hun artikel hierover. Om die reden stellen zij de term ‘postnatale abortus’ voor. De opstelling van de medisch-ethici roept grote weerstand op, zelfs bedreigingen. De website Slate wijst erop dat zij hierin het voordeel van de vrouw altijd vooropstellen bovenop dat van de foetus of baby: “Iedere last (die het kind oplevert, red.) wordt groter gewaardeerd dan de waarde van het kind.”

Categorieën
Wetenschap

Moeite met de discussie over postnatale abortus

Naar aanleiding van een artikel over postnatale abortus, door twee Italiaanse medisch ethici, vraagt Evert te Winkel begrip te tonen voor hen die tegen abortus zijn, zowel pre- als postnataal. Tegelijkertijd verbaast hij zich over het feit dat de critici zelf niet weten te definiëren wat de status van een foetus of een zuigeling is.