Categorieën
Politiek en Geloof

Godsdienstvrijheid in Nederland is fantastisch!

Bram van Dijk

In het commentaar van maandag 11 juni wordt betoogd dat godsdienstvrijheid in Nederland in het geding is, doordat seculieren van allerlei slag gelijkheid boven vrijheid stellen. De gebruikte voorbeelden zijn: het verbod op rituele slacht, de discussies over het bijzonder onderwijs en de zondagsrust. Ondanks een aardige analyse slaat dit commentaar de plank volledig mis.

Categorieën
Kerk

[commentaar] Business-model godsdienstvrijheid voldoet niet

Het business-model van de godsdienstvrijheid, om met economische termen te spreken, blijkt ook in Nederland nog niet erg goed. Hoewel gelovigen in Nederland over het algemeen niet in levensgevaar zijn, neemt de weerstand in Nederland tegen openbare religieuze uitingen toe en worden deze ook door de overheid beperkt.

Categorieën
Kerk

[Commentaar] Vrijheid van godsdienst geldt voor iedereen

De vrijheid om van het ene geloof op het andere geloof, of desnoods ‘ongeloof’ over te stappen is een groot goed. In Nederland is deze vrijheid gewoon, maar in veel landen in de islamitische wereld, zoals Afghanistan, niet. Vaak spelen religieuze belangen een rol, vanzelfsprekend, maar ook politieke belangen kunnen een rol spelen, zoals zij dat in Nepal doen. De zaak is daarmee complexer dan vaak wordt gedacht. Wat zeker is, is dat de vrijheid om van geloof te veranderen te prefereren is boven een situatie waarin deze vrijheid ontbreekt.

Categorieën
Politiek en Geloof

[Commentaar] Rug recht en moet opgeheven hoofd

Tijdens EO-uitzending De Vijfde Dag van 2 februari, waarin twee jonge vrouwen met nikab hun verhaal deden, zegt een van de twee, Semra Yilmaz: “Het begint met niet laten besnijden, halal vlees mag niet; niet diervriendelijk, nu boerkaverbod, straks weer ‘kinderen moeten deze opvoeding krijgen’, het wordt steeds meer, ze bemoeien zich steeds meer met je huis eigenlijk. Je bent niet vrij”.
Kees van der Staaij vat in dezelfde week de kritiek op Different, een christelijke GGZ-instelling voor de behandeling van depressieve klachten bij homoseksuelen, op als een uiting van het steeds meer christen-vijandige klimaat in Nederland. Niet alleen door christenen, maar van verschillende kanten wordt geklaagd dat Nederland aan de godsdienstvrijheid knaagt.