Categorieën
Wetenschap

[Commentaar] Bedreigingen abortus-ethici zijn altijd brug te ver

De morele status van een zuigeling is gelijkwaardig aan die van een foetus, betogen Alberto Giubilini en Francesca Minerva in hun artikel hierover. Om die reden stellen zij de term ‘postnatale abortus’ voor. De opstelling van de medisch-ethici roept grote weerstand op, zelfs bedreigingen. De website Slate wijst erop dat zij hierin het voordeel van de vrouw altijd vooropstellen bovenop dat van de foetus of baby: “Iedere last (die het kind oplevert, red.) wordt groter gewaardeerd dan de waarde van het kind.”