Categorieën
Boekbesprekingen

Leesbare inleiding op narratieve theologie

Evert te Winkel

six line story, zes lijn verhaal, zondeval, De six-line story is volgens Johan ter Beek, missionair pionier, zowel onwaar als gevaarlijk. Hij verwijst hiervoor onder meer naar het goedpraten van slavernij en naar religieuze oorlogen. De grote vraag is of de mainstream van het christendom deze six-line wel aanhangt, daarvoor is het een veel te grove simplificatie.

Categorieën
Kerk

Excuses zouden gepast zijn

Excuses van de evangelische beweging aan de traditionele kerken zou volgens evangelisch christen Evert te Winkel niet alleen gepast zijn, maar is zelfs een minimale eis. De evangelische kerk kan volgens Te Winkel namelijk niet zonder de traditionele geloofsgemeenschappen.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Weekoverzicht week 19-2012

Het christendom gaat niet zozeer over wat je wel of niet gelooft, maar over hoe je handelt. Dat is de opvatting die ik uit in mijn artikel waarin ik het creationisme verwerp.

Evert te Winkel

Voor evangelisch Amerika is het handelen ook erg belangrijk, volgens Tanya Marie Luhrman. En dat beïnvloedt de politieke keuzes diepgaand:

“Zij (evangelischen, red.) stellen zich God voor als aardiger en wijzer dan welk mens dat zij kennen en ze proberen de persoon te worden die zij zouden zijn als zij als zij zich altijd bewust zouden zijn van de aanwezigheid van God, zelfs als de kinderen etteren en de trein vertraging heeft. […] Dit verandert de manier waarop iemand over politiek denkt volledig. […] Wanneer evangelischen stemmen denken zij als eerste aan de persoon die zij willen worden, eerder hoe mensen zouden kunnen zijn en zouden moeten zijn, dan hoe mensen in werkelijkheid zijn. Vanuit dit perspectief is probleem juist dat de overheid oplost waar de mens tekort komt.”