Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Altijd bereid tot verantwoording

Verantwoording afleggen over journalistieke en ethische keuzes. Ik vind dat als journalist niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk. Dat is de reden geweest dat ik bij het begin van de ‘wederopstanding’ van Vrijzinnig Evangelisch begonnen ben met een wekelijkse rubriek om mij te verantwoorden.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Wie wil (een keer) wat voor Vrijzinnig Evangelisch schrijven?

Omdat de nieuwe website van Vrijzinnig Evangelisch nog niet af is, ben ik nog nauwelijks bezig geweest met het werven van auteurs. Het lastige is namelijk dat een wordpress-blog (vanzelfsprekend) minder serieus genomen wordt dan een gewone website op eigen domein. Volgende week meer over de nieuwe website.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Over feit, betekenis en oordeel

In mijn eigen journalistiek-ethische systeem, dat voor mij primair over waarheid gaat, maak ik onderscheid tussen feiten, betekenis en oordeel. Hoewel dat in de praktijk niet altijd zo is, ga ik wel van de stelregel uit dat feiten voor iedereen hetzelfde zijn. Als je graag moeilijkere termen wil gebruiken zou je het ‘pragmatisch universalisme’ kunnen noemen. Ongeacht dus wat iemands levensbeschouwelijke opvatting is.