Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Over feit, betekenis en oordeel

In mijn eigen journalistiek-ethische systeem, dat voor mij primair over waarheid gaat, maak ik onderscheid tussen feiten, betekenis en oordeel. Hoewel dat in de praktijk niet altijd zo is, ga ik wel van de stelregel uit dat feiten voor iedereen hetzelfde zijn. Als je graag moeilijkere termen wil gebruiken zou je het ‘pragmatisch universalisme’ kunnen noemen. Ongeacht dus wat iemands levensbeschouwelijke opvatting is.