Categorieën
Kerk

[Commentaar] De Kerk bestaat niet en blijft zeker niet

“Hoor, Israël!-
de Ene is onze God, de Ene alleen!”
(Naardense Bijbel)

Voor veel niet-roomse gelovigen stuit het inderdaad enigszins arrogante predikaat van de Rooms Katholieke Kerk dat zij de enige ware (en dus katholieke) kerk zijn tegen de borst. De katholieken duiden in het geval van de katholieke kerk het woord kerk consequent aan met hoofdletter. De nimmer aflatende hoop en verwachting dat de protestanten ooit zullen terugkeren naar de Moederkerk geeft weinig blijk van bescheidenheid.

Categorieën
Cultuur

Neal Morse: De kerk verbetert steeds

“Luther zei: ‘Alles van de Rooms Katholieke Kerk is modder geworden.’ Die vroege kerk, die perfect was, was in de jaren daarna steeds meer gecorrumpeerd.” Neal Morse, een van de grootste progrockartiesten van het moment, komt begin juni naar Nederland voor een drietal concerten. Een mooie aanleiding om de artiest aan de tand te voelen over Sola Scriptura, zijn album uit 2007.