Categorieën
Politiek en Geloof

Godsdienstvrijheid in Nederland is fantastisch!

Bram van Dijk

In het commentaar van maandag 11 juni wordt betoogd dat godsdienstvrijheid in Nederland in het geding is, doordat seculieren van allerlei slag gelijkheid boven vrijheid stellen. De gebruikte voorbeelden zijn: het verbod op rituele slacht, de discussies over het bijzonder onderwijs en de zondagsrust. Ondanks een aardige analyse slaat dit commentaar de plank volledig mis.