Categorieën
Cultuur Kerk

[Commentaar] Divers christendom mag toleranter

Het christendom heeft zich de vele eeuwen van haar bestaan ontwikkeld en is daarbij niet dezelfde gebleven. Velen menen dat te moeten gebruiken als argument voor of tegen het christendom. Voor dergelijke simplismen is echter geen ruimte.

Categorieën
Boekbesprekingen

Verzameling apocrypha aanwinst voor boekenkast

Gelijktijdig met de NBV kwam ook de Naardense bijbel uit. Waar de NBV zich richtte op begrijpelijk taalgebruik en een Nederlandse zinsbouw had de Naardense vertaling juist als doel een zo letterlijk mogelijk vertaling te geven. Dit monnikenwerk van Pieter Oussoren bleek desondanks verrassend goed leesbaar en werd door vriend en vijand (zijn die er überhaupt?) geprezen. Ten opzichte van de NBV misten de deuterocanonieke boeken echter wel. Dat is rechtgezet met Buiten de vesting, die naast de deuterocanonieke nog meer apocriefe literatuur bevat.