Categorieën
Wetenschap

Theodicee: waarom er lijden is in de goede schepping

irenaeus
Irenaeus

Waarom is er lijden en dood als een liefhebbende God de wereld geschapen heeft?

Als je een tijdje christen bent geweest, dan heb je het verhaal waarschijnlijk wel meegekregen. God maakte Adam en Eva zowel lichamelijk als moreel perfect. Ze leefden in een perfecte wereld, zonder lijden en dood. Adam en Eva gebruikten hun vrije wil, die God hun gaf, om zich tegen God te verzetten en te zondigen, waardoor alle leven op aarde, mens en dier, onsterfelijkheid verloor en onderworpen werd aan ziekte, ouderdom en dood.