Categorieën
Media

Eijk zei verstandige dingen, zijn medestanders niet

katholieke kerk
Katholieke kerk in Alaska. Geen karikatuur. Foto: Historical Stock Photos

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde een interview met kardinaal Eijk, Trouw piste daar in drie artikelen overheen, waarop het RD weer meldde dat ‘protestanten geschokt zijn’.  De Nederlandse Bisschoppenconferentie meende er ook op te moeten reageren en verschillende bloggers en columnisten deden hetzelfde. Een behoorlijk plakkerige boel, dus. Ik ga er niet ook nog eens mijn behoefte over doen. Ik heb me wel geërgerd aan een aantal zaken en daar ga ik hier even op in.

Categorieën
Nieuws Vrijzinnig Evangelisch

Gelukkig 2014!

vuurwerk, gelukkig 2014
foto: PhotoRack.net

Het Vrijzinnig Evangelisch van januari 2013 is een ander Vrijzinnig Evangelisch dan dat het jaar afsluit. Oudejaarsdag is een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en er is voor Vrijzinnig Evangelisch veel veranderd. In 2012 werd al een nieuwe site aangekondigd, dit jaar is het er eindelijk van gekomen, zij het noodgedwongen. De nieuwe website doet het goed, steeds meer weten deze inmiddels te vinden. Inmiddels is de site sinds begin oktober meer dan dertienduizend keer bezocht.

‘Suspended’
Begin oktober, preciezer; de vierde, besloot WordPress.com om mijn account op te schorten. Uitleg heb ik, ondanks herhaaldelijk verzoek, nooit gekregen. Ik heb wel mijn vermoedens. Ik probeer mijn artikelen zo veel mogelijk controleerbaar te maken, als een bron online staat, link ik daar altijd naar. In dit geval linkte ik, in mijn artikel Een nieuw hart, naar het boek van Diederik Stapel, Ontsporing. Simpelweg omdat ik ernaar verwees. Mogelijkerwijs zag WordPress dit als ‘het promoten van piraterij’, een onderdeel van hun algemene voorwaarden.

Categorieën
Media

Trouw rectificeert terecht

“Huwelijkscursus niet voor homo’s”, kopte Trouw dinsdag 14 mei. Vandaag zet zij dat recht, voor de lezers van de papieren krant: op pagina 11. Florimco van der Rhee geeft op zijn blog de correctie weer, waarbij hij concludeert:

Categorieën
Media

Een kleine verdediging van Trouw

Zat Trouw fout? Wat ik nu weet of meen te weten laat de balans inderdaad enigszins naar ‘ja’ overhellen. Het artikel van dinsdag 14 mei op de Religie&Filosofie-pagina met de kop Huwelijkscursus niet voor homo’s, feitelijk onjuist legt de geïnterviewde ds. Florimco van der Rhee uit op zijn blog, bevat een aantal storende elementen, naast in de kop ook in de laatste alinea. Overigens is het slechts een tamelijk onbelangrijke fout, die niet plotsklaps de betrouwbaarheid van een krant als Trouw teniet doet.

Categorieën
Cultuur

Duiveluitdrijven is moderne uitwas

De wijding tot excorcist (duiveluitdrijver) bestaat niet meer. De behoefte nog wel, laat Trouw vanmorgen zien. In Polen is het aantal excorcisten sinds 1997 toegenomen van vier naar honderdtwintig. De volgende stap is een glossy over excorcisme.

In Polen brengen rooms-katholieke priesters de glossy Egzorcysta op de markt, om te beginnen in een oplage van vijftienduizend stuks. De markt voor excorcisme is door de komst van het kapitalisme gegroeid, beweert Aleksander Posacki tegenover het AFP. Door het kapitalisme zouden ‘duistere praktijken’ kunnen opbloeien.

De ‘duistere praktijken’ zouden ook meer excorcisten nodig hebben gemaakt. Ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar de glossy zal vooral marketing blijven. Want het excorcisme in Polen profiteert vooral van het kapitalisme en is daarmee een moderne uitwas.

Categorieën
Kerk

Hoe een artikel in Trouw mij voor een domme fout behoedde

Het kwam door die twee zinnetjes bij ‘Wie wij zijn’: “We respecteren de privacy van iedereen die zijn of haar getuigenis aan deze website toevoegt. We zullen daarom niet meewerken aan verzoeken om via ons in contact te komen met deze personen.”