Categorieën
Nieuws Vrijzinnig Evangelisch

Uiterlijk vertoon

oude site
Zo zag de oude site er ongeveer uit

Het nieuwe uiterlijk van Vrijzinnig Evangelisch is als een tussenpaus. Het was niet zozeer het rare roze kleurtje, door sommigen lila genoemd, dat ik een nieuwe ‘template’ nodig vond en ook niet de wat rare rode letters die als kop dienden. Er waren een aantal problemen: 1. Ik had eerder geprobeerde de roze kleur te vervangen voor een wat gelige kleur en dat ging op zich prima, maar de gekleurde balken aan de beide zijkanten bleven lila. En ik slaagde er niet in op korte termijn te vinden waar ik die kleur toentertijd aangepast had.

Categorieën
Nieuws Vrijzinnig Evangelisch

Gelukkig 2014!

vuurwerk, gelukkig 2014
foto: PhotoRack.net

Het Vrijzinnig Evangelisch van januari 2013 is een ander Vrijzinnig Evangelisch dan dat het jaar afsluit. Oudejaarsdag is een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en er is voor Vrijzinnig Evangelisch veel veranderd. In 2012 werd al een nieuwe site aangekondigd, dit jaar is het er eindelijk van gekomen, zij het noodgedwongen. De nieuwe website doet het goed, steeds meer weten deze inmiddels te vinden. Inmiddels is de site sinds begin oktober meer dan dertienduizend keer bezocht.

‘Suspended’
Begin oktober, preciezer; de vierde, besloot WordPress.com om mijn account op te schorten. Uitleg heb ik, ondanks herhaaldelijk verzoek, nooit gekregen. Ik heb wel mijn vermoedens. Ik probeer mijn artikelen zo veel mogelijk controleerbaar te maken, als een bron online staat, link ik daar altijd naar. In dit geval linkte ik, in mijn artikel Een nieuw hart, naar het boek van Diederik Stapel, Ontsporing. Simpelweg omdat ik ernaar verwees. Mogelijkerwijs zag WordPress dit als ‘het promoten van piraterij’, een onderdeel van hun algemene voorwaarden.

Categorieën
Nieuws Vrijzinnig Evangelisch

Een nieuwe site

En toen was Vrijzinnig Evangelisch opgeschort door WordPress.

Het laatste bericht dat ik 4 oktober online plaatste was Een nieuw hart en toen was het afgelopen. Een reactie of uitleg heb ik nooit gehad.

Op vrijdag werd het blog opgeschort, dezelfde dag reageerde ik en vroeg om uitleg of het opnieuw online brengen van mijn blog. Toen er op dinsdag nog altijd geen enkele reactie was, heb ik het heft in eigen handen genomen en ben met een nieuwe website op mijn eigen domein begonnen. Het voorlopige resultaat zie je hier. Een kleine FAQ:

Categorieën
Media

Handvatten van Alain Verheij voor Vrijzinnig Evangelisch

In zijn blog Het nadeel van de twijfel, waar Alain Verheij een reactie van mijn kant op verwacht, geeft hij een aantal handvatten omdat de genoemde sites, blijkbaar ook Vrijzinnig Evangelisch, te kort zouden schieten. Ik sta achter zijn handvatten, maar ik betwijfel enigszins of hij het te kort schieten bij Vrijzinnig Evangelisch goed gezien heeft. Lees hier mijn eerste, meer theologische reactie op zijn artikel.

Categorieën
Kerk

[Commentaar] Kerk ook vandaag nog noodzakelijk

Christelijke opiniejournalisten zijn vanzelfsprekend bijzonder geïnteresseerd wanneer een groep jonge predikanten en theologen de noodklok luid om de toekomst van de kerk te verzekeren. Een manifest zoals Dominee 2.0 doet wat stof opwaaien en de kolommen kunnen weer weken gevuld worden. Goed nieuws dus. Niet alleen Vrijzinnig Evangelisch is hier blij mee, ook niet in de eerste plaats, maar ook de aandacht die het opinieblad VolZin hieraan besteedt, met hier, hier, hier, hier en hier aandacht hiervoor. Dat is naast de bijdragen in het blad zelf. En hiermee is het nog niet afgelopen.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Altijd bereid tot verantwoording

Verantwoording afleggen over journalistieke en ethische keuzes. Ik vind dat als journalist niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk. Dat is de reden geweest dat ik bij het begin van de ‘wederopstanding’ van Vrijzinnig Evangelisch begonnen ben met een wekelijkse rubriek om mij te verantwoorden.

Categorieën
Cultuur Kerk Politiek en Geloof Wetenschap

Don’t shoot the messenger

‘Don’t shoot the messenger’. De bedoeling van Vrijzinnig Evangelisch is om opinies van zoveel mogelijk verschillende kanten en belichtingen te publiceren. Daarbij is het, blijkt regelmatig, niet mogelijk om volstrekt neutraal te zijn.