Categorieën
Cultuur Wetenschap

Wat zijn volgens u belangrijke verschillen tussen het jodendom en het christendom?

engel, evert te winkel
Toont dit lichtspel een engel? Foto: archief Evert te Winkel

Het belangrijkste verschil tussen christendom en jodendom is volgens mij dat het christendom heel bewust open is voor alle rassen, terwijl het jodendom gelooft in specifieke beloften voor het Joodse volk en een gunstiger positie van dat Joodse volk bij God.

Categorieën
Kerk Wetenschap

[Commentaar] Exegese van de wereld

De natuur is duidelijk gemaakt met een doel. Deze opvatting leefde een ruime anderhalve eeuw geleden onder christenen en zelfs in de wetenschap was deze gedachte geaccepteerd. Na Darwin werd deze uitleg volledig verworpen: er was geen doelgerichtheid in de natuur.